Vybíráte terénní službu a nevíte, jaký je mezi nimi rozdíl?

Osobní asistence i pečovatelská služba jsou služby určené osobám se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Obě služby nabízejí pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, s hygienou, při poskytnutí stravy, se zajištěním chodu domácnosti a pomáhají zprostředkovat kontakt se společenským prostředím. Obě sociální služby jsou hrazeny přímo klientem. K jejich úhradě je možné využít sociální dávku příspěvek na péči, kterou vyplácí úřad práce.  

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

  • Poskytuje se v domácím prostředí ale lze ji využívat i v ambulantní formě v některém ze zařízení sociálních služeb.
  • Poskytuje se pouze v předem určeném a vymezeném čase.
  • Ceny se pohybují do 135 Kč za hodinu.

Pečovatelská služba v Kladně:

Středisko komplexní sociální péče o.p.s. (pečovatelská služba, denní stacionář)
5. května 249, Kladno
Telefon: 312 663 224
Webová adresa: http://skspkladno.cz 

Speciální pečovatelská služba

Hřebečská 2680, Kladno
Telefon: 312 661 424
Webová adresa: www.sps-kladno.cz 

OSOBNÍ ASISTENCE 

  • Poskytuje se v domácím prostředí ale i všude tam, kde klient/ka pomoc potřebuje.
  • Je možné ji využívat během celého dne (včetně víkendů a svátků), bez časového omezení.
  • Péče o klienta/klientku není omezena vyjmenovanými úkony, ale je poskytována při činnostech, které daná osoba potřebuje.
  • Asistent/ka pomáhá i při vyřizování záležitostí na úřadech, u lékařů apod. 
  • Součástí jsou vzdělávací, aktivizační činnosti a pomoc při nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností.
  • Ceny se pohybují do 135 Kč za hodinu.

Osobní asistence v Kladně:

Centrum pro zdravotně postižené Kladno
Hřebečská 2680
Telefon: 284 818 767, 602 601 270
Webová adresa: www.czpstredoceskykraj.cz 

VČELKA sociální služby, o.p.s. (pečovatelská služba)
Dělnická 2727, Kladno
Telefon: 601 151 306 (Kladno)
Webová adresa: www.pecevcelka.cz 

Další informace Vám poskytneme na těchto kontaktních adresách:

Náměstí svobody 1460
272 01 Kladno
+420 604 257 242
PO – PÁ 8:00-21:00
info@sancepomaha.cz

Kategorie: Novinky