Jsme nestátní neziskovou organizací, která od roku 1998 působila v adiktologické oblasti, ale vždy jsme pracovali nejen s klientem samotným, ale také s celou jejich rodinou. Poskytujeme především sociální a psychologické poradenství. V posledních letech se na nás začali obracet rodiny s požadavkem pomoci při péči o blízkou osobu, často seniora.  Čím dál častěji nás také oslovují samotní senioři.

Od roku 2021 jsme se rozhodli naše aktivity rozšířit o novou službu poradenství pro neformální pečující a seniory. Nabízíme sociální a psychologické poradenství seniorům, pečujícím i celým rodinám. Ukážeme Vám, jak lze o blízkého člověka pečovat doma a kam se v případě dalších požadavků obrátit (zdravotní péče, sociální služba, dávky, zdravotnické pomůcky).

V jarních měsících zahájíme veřejné aktivity pro seniory, ale i pro pečující osoby. Kde si budou moci všichni odpočinout, dozvědět se novinky např. z oblasti zdravotní péče, pobavit se, potkat se nebo získat nové přátele a sdílet zkušenosti.