Kdo mi pomůže s péčí?

Pokud jako pečující nejste schopni zajistit si vše sami nebo chcete Vaší péči kombinovat s péčí odborníků, můžete využít tzv. terénní sociální služby, které vám v péči o příbuzného nebo blízkého pomohou.  Nejčastěji lze využít pečovatelskou službu, osobní asistenci, denní či týdenní stacionář. Zároveň můžete využít tzv. odlehčovací službu. Všechny uvedené sociální služby jsou poskytovány za úhradu. Ceník těchto služeb najdete na jejich internetových stránkách. Na úhradu těchto služeb lze využít tzv. příspěvek na péči, o který se žádá na Úřadech práce (více viz. Co je příspěvek na péči a jak si o něj mohu zažádat?)

Přehled terénních a odlehčovacích služeb v Kladně a okolí:

Středisko komplexní sociální péče o.p.s. (pečovatelská služba, denní stacionář)

5. května 249, Kladno

Telefon: 312 663 224

Webová adresa: http://skspkladno.cz 

Speciální pečovatelská služba

Hřebečská 2680, Kladno

Telefon: 312 661 424

Webová adresa: www.sps-kladno.cz 

Centrum pro zdravotně postižené Kladno (osobní asistence)

Hřebečská 2680

Telefon: 284 818 767, 602 601 270

Webová adresa: www.czpstredoceskykraj.cz 

VČELKA sociální služby, o.p.s. (pečovatelská služba)

Dělnická 2727, Kladno

Telefon: 601 151 306 (Kladno)

Webová adresa: www.pecevcelka.cz 

Domov pro seniory Kladno (odlehčovací služba)

Fr. Kloze 1178

Telefon: 312 242 459

Webová adresa: www.domov-kladno.cz 

Hospic svaté Hedviky, o.p.s. (odlehčovací služba)

Saskova 1625, Kladno

Telefon: 606 947 006

Webová adresa: www.hospicsvatehedviky.cz 

Charita Starý Knín – středisko terénních sociálních služeb pro seniory a OZP Bratronice

Bratronice č.p. 52

Telefon: 720 053 420

Webová adresa: www.socialnipece.cz 

DPS Buštěhrad (pečovatelská služba)

Revoluční 323/6

Telefon: 724 881 210

Webová adresa: http://mestobustehrad.cz 

Pečovatelská služba Slaný

Brožovského 1015/16

Na Sadech 17

Telefon: 312 578 111 (Na Sadech)

Webová adresa: www.psslany.cz 

Domov Pod Lipami Smečno (denní stacionář, týdenní stacionář)

Smečno č.p. 1

Telefon: 731 990 846 

Webová adresa: www.dpodlipami.cz 

Dům s pečovatelskou službou

J. A. Komenského 211, Stochov

E-mail: spravni1@stochov.cz

Telefon: 312 651 326

Dům pečovatelské služby

U Staré školy 83, Tuchlovice

Telefon: 312 690 298

Webová adresa: http://www.slunce.info

Pečovatelská služba města Unhošť

Václavské nám. 44

Telefon: 312 679 045

Webová adresa: www.muunhost.cz 

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. (pečovatelská služba, osobní asistence)

Pražská 910, Únhošť

Telefon: 312 690 298

Webová adresa: http://www.slunce.info

Centrin (denní stacionář, odlehčovací služby)

Tyršovo náměstí 211, Únhošť

Telefon: 725 928 495 

Webová adresa: http://www.centrin.cz 

Pečovatelská služba Velvary

Slánská 198

Telefon: 315 617 001

Webová adresa: http://www.velvary.cz 

DPS Vinařice (pečovatelská služba)

Hlavní 343

Telefon: 312 274 519

Webová adresa: http://www.ouvinarice.cz 

Přehled terénních služeb v Novém Strašecí a okolí:

Okresní pečovatelská služba Nové Strašecí, o.p.s.

Čsl. armády 1166

Telefon: 313 574 085

Webová adresa: http://novestraseci.cz 

Pečovatelská služba Rakovník

Vysoká 91

Telefon: 313 517 029

Webová adresa: www.psrakovnik.cz 

Nenašli jste vhodnou sociální službu, kontaktujte nás nebo hledejte v registru sociálních služeb na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz/web/cz/registr-poskytovatelu-sluzeb


Kdo mi pomůže se zdravotní péčí doma?

I po propuštění ze zdravotnického zařízení může být stav vašeho blízkého natolik vážný, že nebude moci docházet k lékaři, ale bude potřebovat další zdravotní péči. V takovém případě lze využít domácí zdravotní péči (tzv. Home Care), kdy zdravotní sestry poskytnou vše potřebné přímo v domácím prostředí. Mohou aplikovat injekce, převazovat rány či s pacientem rehabilitovat. Domácí zdravotní péči předepisuje ošetřující lékař v nemocnici a může ji předepsat nejdéle na dobu prvních 14 dnů po propuštění z nemocnice. V případě potřeby delšího trvání domácí péče ji pak musí předepsat praktický lékař pacienta, a to nejdéle na dobu 3 měsíců a může ji podle potřeby i prodlužovat. Tato péče se hradí ze zdravotního pojištění, některé úkony si však pacient musí zaplatit sám (v plné výši nebo částečně).

Přehled domácí zdravotní péče v Kladně a okolí:

LCC domácí péče, s.r.o.

Cyrila Boudy 1444, Kladno

WEB: http://www.lccdp.cz

Domácí péče Včelka Praha s.r.o.

Strouhalova 2727, Kladno

WEB:https://www.pecevcelka.cz/

GARC Kladno

Fr. Kloze 37

WEB: http://www.garc.cz/


Kdo mi pomůže se zdravotní péčí o umírajícího doma?

Mobilní hospicová péče je poskytována nevyléčitelně nemocným lidem, kteří se nachází v pokročilém či závěrečném stádiu nemoci. Snahou je spolu s nemocným a jeho rodinou vytvořit plán tzv. paliativní péče a udržet při tom dobrou kvalitu života i v pokročilé fázi nemoci. Péči zajišťuje kvalifikovaný zdravotně-sociální personál a probíhá přímo v domácnostech. Služba je poskytována bezplatně.


Na jaké finanční příspěvky (dávky) od státu mám jako pečující nárok?

Dlouhodobé ošetřovné

Jedná se o dávku nemocenského pojištění, která umožňuje pečujícím zůstat doma a pečovat o svého blízkého, u kterého ošetřující lékař lůžkového zdravotnického zařízení rozhodl, že jeho zdravotní stav potřebuje po propuštění z hospitalizace celodenní péči nejméně 30 dní. Podmínkou je také předešlá hospitalizace nejméně 4 dny nebo se musí jednat o péči o osobu v tzv. inkurabilním stavu (osoba vyžaduje paliativní péči a je možné o ni pečovat v domácím prostředí), pak podmínka hospitalizace pro poskytnutí dlouhodobého ošetřovného odpadá úplně. O dávku mohou žádat pečující příbuzní (např. manželka, dospělý potomek, tchyně, švagr, neteř, snacha apod. nebo druh či družka ošetřované osoby anebo osoba žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti. U osob bez přímého příbuzenského vztahu je zákonem stanovena podmínka společného místa trvalého pobytu s osobou, které je poskytována celodenní péče.

Pečující osoba musí být plátcem nemocenského pojištění. Nárok na dlouhodobé ošetřovné se uplatňuje prostřednictvím několika předepsaných tiskopisů, některé vystavuje pouze ošetřující lékař zdravotnického zařízení lůžkové či ambulantní péče, jiné vyplní žadatel o dávku spolu s osobou, o kterou bude pečovat. Zaměstnanec předá doklady svému zaměstnavateli a ten je spolu s dalšími podklady odešle na OSSZ. OSVČ je předávají přímo „své“ OSSZ, u které jsou registrovány. S pracovním volnem musí souhlasit zaměstnavatel.

Více informací poskytuje Česká správa sociálního zabezpečení na svých webových stránkách: Dlouhodobé ošetřovné – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

Příspěvek na péči

V případě, že se staráte o blízkého, který z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby, lze zažádat o příspěvek na péči. Žadatelem o příspěvek na péči je přímo osoba, o kterou se staráte. Ta si může z přiznaného příspěvku zaplatit jak profesionální sociální služby, tak také pomoc, kterou mu poskytujete vy.  Žádosti se podávají na příslušných pobočkách úřadu práce podle místa trvalého pobytu žadatele. Existují celkem čtyři stupně příspěvku na péči. Pokud je žadateli přiznán II., III. a IV. stupeň příspěvku, tak se pečující osobě (jde-li o osobu blízkou) započítává doba pečování do důchodu a současně se jí hradí i zdravotní pojištění.

Více informací  a žádost o příspěvek na péči najdete také na webových stránkách Úřadu práce:

Příspěvek na péči (uradprace.cz)


Na jaké finanční příspěvky (dávky) má nárok osoba, o kterou je pečováno v domácím prostředí nebo v kombinaci s terénní službou?

Příspěvek na péči

Žadatelem o příspěvek na péči je přímo osoba, o kterou se staráte. Ta si může z přiznaného příspěvku zaplatit jak profesionální sociální služby, tak také pomoc, kterou mu může poskytovat bud‘ někdo blízký, anebo tzv. asistent sociální péče. Existují celkem čtyři stupně příspěvku na péči.

Od 1. 1. 2022 činí výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let za kalendářní měsíc

  • 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
  • 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
  • 12 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
  • 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Po přijetí žádosti se zahajuje správní řízení a sociální pracovník z krajské pobočky Úřadu práce provede tzv. sociální šetření v přirozeném prostředí žadatele (tedy doma) nebo případně v pobytovém sociálním zařízení (domov pro seniory apod.) . Pokud je žadatel déle jak 60 dnů ve zdravotnickém zařízení a ÚP má tuto informaci, šetření může být provedeno i zde. Při tomto šetření zjišťuje schopnost samostatného života žadatele. Dále se žádostí zabývá posudkový lékař příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení vychází ze zdravotního stavu žadatele doloženého nálezem vydaným poskytovatelem zdravotnických služeb (nejčastěji praktickým lékařem, odbornými lékaři). Lékařská posudková služba vydá posudek a na základě toho pak krajská pobočka ÚP vydá Rozhodnutí o přiznání či nepřiznání příspěvku na péči

Více informací  a žádost o příspěvek na péči najdete také na webových stránkách Úřadu práce:

Příspěvek na péči (uradprace.cz)

Průkaz osoby se zdravotním postižením (zkratky TP, ZTP, ZTP/P)

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má člověk starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje jeho schopnost pohyblivosti nebo orientace. Žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením je potřeba doručit Úřad práce. TP – pro osoby se středně těžkým postižením pohyblivosti nebo orientace ZTP – pro osoby s těžkým postižením pohyblivosti nebo orientace ZTP/P – pro osoby se zvlášť těžkým postižením pohyblivosti nebo orientace, které potřebují průvodce. Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mají nárok na parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením. Parkovací průkaz vyřídíte na sociálním odboru městského úřadu. Zároveň jsou jejich držitelé osvobození od poplatku za použití dálnice a rychlostní silnice. Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mohou získat slevu ze vstupného na kulturní i sportovní akce, také na telefon či na jízdné v hromadné dopravě. Nárok mají také na daňové a poplatkové úlevy.

Příspěvek na mobilitu

Jedná o se o dávku, která je určena osobě starší 1 rok: – která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P; – která se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována. Pokud je člověk, který probírá tento příspěvek, celý měsíc (nebo i déle) v nemocnici, kde je mu poskytována zdravotní péče, pak nemá za dané období nárok na jeho výplatu.

O příspěvek se žádá na Úřadu práce.


Příspěvek na zvláštní pomůcku

Pomoc s financováním pomůcek pro usnadnění základní soběstačnosti, hledání pracovního uplatnění nebo přípravy na budoucí povolání, získávání informací, vzdělání a styku s okolím. Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má ten, kdo má: – těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí (příspěvek lze čerpat například na speciální úpravy motorového vozidla, schodišťovou plošinu nebo na stavební úpravy koupelny a WC); – těžké sluchové postižení (z příspěvku lze hradit např. vizuální signalizace, telefonní zesilovač, zařízení pro online tlumočení do znakového jazyka); – těžké zrakové postižení (z příspěvku lze financovat např. vodícího psa, digitální čtecí přístroj).

O příspěvek se žádá na Úřadu práce.

Příspěvek na zvláštní pomůcku (mpsv.cz)


Potřebuji radu ohledně zdravotnických pomůcek

Pokud zdravotní stav blízkého, o kterého pečujete vyžaduje trvalé či přechodné používání konkrétního zdravotnického prostředku, např. hole, berle, sedátka do vany či sprchy, nástavce na WC, inkontinenční pomůcky, ošetřující lékař navrhne nejvhodnější zdravotnický prostředek. Následně vystaví poukaz na danou pomůcku. Poukazy na speciální pomůcky vyhotovují odborní lékaři a podléhají schválení revizního lékaře. Pokud pomůcku nehradí pojišťovna v plné výši, musí na tuto skutečnost lékař pacienta upozornit.

Zdravotní pomůcky si lze také zapůjčit v Kladně na adrese:


Kam se mohu obrátit o radu, jak pečovat?

Nejlépe přímo na nás😊

V Novém Strašecí se lze také obrátit na tzv. POSEZ.

POSEZ – Domov seniorů Nové Strašecí (domov-senioru.cz)


Jsem pečující osoba a nemám nikoho, kdo by se za mě na pár dnů či měsíců postaral o osobu, o kterou pečuji (nastupuji do nemocnice, potřebuji si oddechnout apod.).

Pro tento případ je určena odlehčovací služba. Je určena seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením, o které je běžně pečováno v domácím prostředí osobou blízkou. Službu mohou rodinní příslušníci (pečující) využít na omezenou dobu – zpravidla nejdéle na 3 měsíce.


Jsem pečující osoba a potřebuji psychologickou pomoc, kam se mám obrátit?

Nejlépe přímo na nás😊  


Kvůli péči o osobu blízkou nemáme v domácnosti dostatečný příjem. Kam se můžeme obrátit?

Nejlépe přímo na nás😊 a my Vám poradíme.

Tzv. sociální dávky však poskytuje Úřad práce, proto je nejvhodnější se obrátit přímo tam. Úřad práce zhodnotí Vaší finanční situaci (nebo vaší společné domácnosti) a nabídne Vám řešení formou tzv. státní sociální podpory či dávek v hmotné nouzy.

Kromě příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením Vám může být poskytnut například příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí, okamžitá mimořádná pomoc apod.

Více informací naleznete na webových stránkách úřadu práce:  Úřad práce ČR (uradprace.cz)