Příspěvek na bydlení

 • žádost se podává na Úřadu práce dle místa vašeho skutečného pobytu
 • žádost lze podat elektronicky: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-bydleni
 • podmínkou podání žádosti je, že bydlíte v bytě či v domě na základě nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, služebnosti (věcného břemene) nebo jste vlastníkem bytu nebo domu, popř. jste členem bytového družstva
 • nárok na příspěvek na bydlení máte, pokud Vám 30 % vašich příjmů (v Praze 35 %) nestačí na úhradu nákladů na bydlení. Např. starobní důchod máte 15 tis. Kč a za nájem a energie měsíčně zaplatíte více než 5 tis. Kč
 • pokud Vám po zaplacení nákladů na bydlení ani s pomocí příspěvku na bydlení nezbude tzv. částka životního minima (nebo pokud bydlíte v nestandardním bydlení (např. ubytovna, nebytový prostor, chatka apod.), je možné požádat Úřad práce o tzv. doplatek na bydlení.

MIMOřádná okamžitá pomoc (mop)

Dostali jste se do finančních problémů z důvodu ukončení činnosti svého původního dodavatele energií (např. elektřina, plyn) a ocitli jste v tzv. režimu dodavatele poslední instance (tzv. DPI)? Chybí Vám peníze na zaplacení nedoplatku po vyúčtování u dodavatele poslední instance? Lze využít jednorázovou sociální dávku, tzv. mimořádnou okamžitou pomoc (MOP).

 • žádost se podává na Úřadu práce
 • mimořádná dávka MOP DPI může být poskytnuta na nedoplatek vyúčtování od DPI. Tzn., že je nutné, aby žadatel o MOP přešel z DPI k běžnému dodavateli a měl k dispozici vyúčtování od DPI
 • klasická MOP může být poskytnuta tomu, kdo už zaplatil vysoké zálohy a kvůli tomu mu nezbyly peníze na životně důležité potřeby (např. nájem apod,)

 Kotlíková dotace 

 • poskytuje se v domácím prostředí ale i všude tam, kde klient/ka pomoc potřebuje
 • je možné ji využívat během celého dne (včetně víkendů a svátků), bez časového omezení
 • péče o klienta/klientku není omezena vyjmenovanými úkony, ale je poskytována při činnostech, které daná osoba potřebuje
 • asistent/ka pomáhá i při vyřizování záležitostí na úřadech, u lékařů apod.  
 • součástí jsou vzdělávací, aktivizační činnosti a pomoc při nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností
 • ceny se pohybují do 135 Kč za hodinu
Kategorie: Novinky